NETHOME.ENGINE

smarty_small_cover.jpg


Een website is de drager van online informatie. Opdat uw website de gegevensstroom feilloos zou kunnen blijven kanaliseren, zorgen wij ervoor dat van bij het ontwerp data en vormgeving zo veel mogelijk gescheiden blijven.

Informatie, gegevensverwerking en vormgeving vormen de kern van ieder programmasysteem. Deze drie basislagen treden met elkaar in wisselwerking en worden aangedreven door Smarty Templating Engine op LAMP. Naast vele anderen gebruikt ook Flickr deze technologie. #

Door deze motor kan iedere Nethome site doorgroeien tot elk formaat. Uw investering blijft dus gewaarborgd.


Programmatie: PHP, Javascript, CGI, Ajax
Data: XML, MySQL en CSV
Vormgeving: CSS
Aflevering: XHTML